Sürdürülebilirlik Politikası

MİA CİTY Otel olarak; turizmde sürdürülebilir bir gelişme için başarılı konaklama işletmelerinin ve kurumsal sorumluluğun yakından ilişkili olduğuna kesinlikle inanmaktayız. Misafirlerimiz, çalışanlarımız, çevremiz, yerel topluluklar ve tüm paydaşlarımızla olan her türlü ilişkilerimizde kurumsal sürdürülebilirliğe son derece önem veriyor, sürdürülebilirliğin yaptığımız her şeyin bir parçası olmasını sağlıyoruz.

 

Faaliyetlerimizde;

 • Çevre üzerindeki etkiyi minimum düzeye indirmeyi hedeflemeyi,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve diğer paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı,
 • Sürdürülebilirlik konularında tüm paydaşlarımızla ve çalışanlarımızla açık iletişim sağlamayı,
 • Sürdürülebilirlik konusunda çevre, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili politikalar uygulayacağımızı, hedefler belirleyeceğimizi
 • Çevremizdeki sivil toplum kuruluşları ile sürekli ve açık bir iletişim kurmayı
 • Sürdürülebilirliğe ve etik kurallara önem veren kurumlardan satın alma yapmayı ve gerektiğinde bu tür kurumları hizmet sağlayıcı olarak tercih edeceğimizi,
 • Sürdürülebilirliğin tüm çalışanlarımızda yüksek öncelikli bir bakış açısı yaratmayı
 • Sürdürülebilirlik performansımız hakkında yıllık raporlarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmayı,
 • Sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin gelişme hedefleri belirlemeyi ve ilerleyişi yıllık olarak gözden geçirmeyi,
 • Misafirlerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızın tamamından geri bildirimlerini alıp, gerektiğinde düzeltici önlemler almayı,
 • Sürdürülebilirlik hedef, politika ve eylemlerimizde değişen ihtiyaçlara istinaden sürekli iyileştirmeyi ve güncellemeyi amaçlayarak, izlemelerde bulunacağımızı, taahüt ederiz.