Blog

14. yüzyılın başlarında Seydiköy (Gaziemir), Aydınoğulları Beyliği zamanında “Gazi Umur Bey” tarafından, Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi’nin vakıfları arasında yer almıştır ve 15. ve 16. yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşim yerlerine göre sahip olduğu bu büyüklük onu, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bölge merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyla tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası’na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin buraya yerleşmesi ile yeniden imar ve inşa edilerek idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Aydın Tren Yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması özellikle yerleşim bakımından etkileyici bir faktör olmuştur.

Seydiköy ve civarı Türk hakimiyetine, halk arasında Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu ve Umur Paşa olarak tanınan Aydınoğlu Gazi Umur Bey döneminde geçmiştir. Seydiköy’de bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi ve Dizdar Hasan Ağa vakfiyesi bir cami ve çeşme, buradaki ilk Türk yerleşiminin çekirdeğini oluşturmuştur ve bunların ilki yerleşime ismini vermiştir. Seydiköy Türk yerleşimi ile ilgili en erken tarihli belge tapu tahrir defteridir(1530) ve Seydiköy’ün Konya’dan göçmüş Yörük boyları tarafından kurulmuş olduğuna işaret etmektedir.

18. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu’nun zeytin/üzüm/incir/pamuk ihracatına dayalı olarak uluslararası boyutta gelişiminin bir sonucu olarak Seydiköy, Ege Adaları kaynaklı yoğun bir Rum nüfus akınına konu olmuş ve 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bir yandan İzmir’e güneyden giriş öncesinde kilit bir idari merkez olma özelliğine kavuşmuş, bir yandan da Türk nüfus ağırlığını kaybetmiştir. Bu gelişimin en önemli faktörlerden birisi, tren yolu ile birlikte bugünkü yerinde tesis edilmiş olan Gaziemir İstasyonu olmuştur.

1926’da belediye olan Gaziemir, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Cumhuriyet Dönemi’nin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte İzmir’in önemli metropolleri arasına girmiştir. 1970’lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır. Devreye konulan otoyol ağı ve havalimanının da etkisiyle, ilçe sınırları dahilinde kurulmuş Ege Serbest Bölgesi ise bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.

Gaziemir Belediyesi 1926’da belde belediyesi olarak kurulmuştur ve 1980’e kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. 1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. 1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Gaziemir’in tarihine yön veren bir rota oluşturmak isterseniz Seydibaba Türbesi, Seydiköy Gaziemir Anı Evi, Haniotis Ailesi Evi ve Seydiköy Tarihi Çeşmesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu tarihi ve keşif dolu rotayı oluştururken Mia City Hotel, İzmir’deki eviniz…